Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác với các huyện, thị, thành ủy

19:31 | 19/06/2019 90 lượt xem