Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái triển khai Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05

19:22 | 27/06/2019 95 lượt xem