Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kiểm tra một số cơ quan, doanh nghiệp đầu xuân

11:32 | 01/02/2020 70 lượt xem