Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại huyện Văn Yên

19:23 | 07/09/2018 242 lượt xem