Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đ/c Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Tạ Văn Long đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

19:35 | 20/04/2018 372 lượt xem