Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra tiến độ thành lập Bộ phận phục vụ hành chính công tại TP Yên Bái và huyện Yên Bình

19:18 | 02/06/2018 477 lượt xem