Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên kiểm tra công tác dân vận tại huyện Văn Chấn

19:23 | 07/09/2018 217 lượt xem