Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Điều kiện về sản xuất, kinh doanh và quản lý lợn đực giống trên địa bàn tỉnh Yên Bái

19:32 | 19/06/2017 405 lượt xem