Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT kiểm tra tình hình phát triển chăn nuôi tại Yên Bái

19:14 | 30/05/2018 186 lượt xem