Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Kinh tế Chân - Thiện - Mỹ.

19:35 | 18/07/2016 701 lượt xem