Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái báo công dâng Bác tại KDT lịch sử Kim Liên tỉnh Nghệ An

17:54 | 14/07/2016 673 lượt xem