Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến vào dự thảo các luật trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

17:17 | 10/09/2018 212 lượt xem