Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đoàn kiểm tra của BCĐ TW thực hiện Nghị quyết TW 7 khoá X làm việc tại huyện Trấn Yên

19:24 | 28/05/2018 622 lượt xem