Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Độc đáo phong tục đón Tết của đồng bào Dao đỏ xã Khai Trung, huyện Lục Yên

16:00 | 26/01/2020 79 lượt xem