Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm tại thị xã Nghĩa Lộ

18:18 | 26/05/2018 371 lượt xem