YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo tổng duyệt Lễ hưởng ứng Tết trồng cây và Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới

11:29 | 29/01/2020 4,678 lượt xem