Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra khu dự án tái định cư Mú Cái Hồ, huyện Mù Cang Chải

14:41 | 10/09/2018 685 lượt xem