Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Đào Ngọc Dung - bí thư tỉnh ủy làm việc với Ban dân tộc và Sở GD-ĐT

17:16 | 16/08/2011 586 lượt xem