YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

20:02 | 31/01/2020 103 lượt xem