Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án tại thị xã Nghĩa Lộ

19:15 | 15/06/2019 311 lượt xem