Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu tặng quà Tết tại huyện Mù Cang Chải

17:20 | 17/01/2020 97 lượt xem