Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các huyện, thị phía Tây của tỉnh

11:35 | 25/08/2018 300 lượt xem