Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến làm việc với Công ty CP IBA về các chương trình du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức

19:49 | 20/06/2019 111 lượt xem