Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng thăm, tặng quà Tết tại huyện Trấn Yên

16:05 | 13/01/2020 145 lượt xem