Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn làm việc tại huyện Trạm Tấu

11:56 | 29/08/2018 347 lượt xem