Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Gần 650 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ Mù Cang Chải

19:28 | 15/08/2018 262 lượt xem