Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Gắn biển công trình Nhà ở cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Unico Global Yên Bái

11:12 | 08/06/2019 95 lượt xem