Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của huyện Yên Bình đạt 257 tỷ đồng

16:57 | 12/11/2011 381 lượt xem