Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN của Văn Yên đạt 138 tỷ đồng

17:07 | 05/11/2011 433 lượt xem