Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Giáo dục mầm non ở Trấn Yên sau 1 năm thực hiện Đề án rà soát sắp xếp trường lớp học

18:42 | 17/10/2017 318 lượt xem