Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Giới thiệu bài hát "Huyền thoại Vân Hội" của nhạc sỹ Nguyễn Kim Phụng

10:47 | 22/11/2019 1,206 lượt xem