Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Giới thiệu bài hát "Yên Bái - Ngày trở lại" của nhạc sỹ Phùng Chiến

16:41 | 23/09/2019 348 lượt xem