Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Giới thiệu những giọng hát vào chung khảo Liên hoan Tiếng hát PT-TH Yên Bái lần thứ VIII năm 2014 ngày 14 11 2014

13:58 | 20/11/2014 1,272 lượt xem