Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hát Lừu - Xã đầu tiên của huyện Trạm Tấu đạt chuẩn nông thôn mới

13:12 | 12/01/2020 165 lượt xem