Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hiệu quả Dự án “Chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn khó khăn”

18:46 | 21/12/2017 738 lượt xem