Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hiệu quả từ dự án phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai trong trường học tại Trấn Yên

17:05 | 22/10/2011 704 lượt xem