Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội LHPN huyện Trấn Yên tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2016-2021

18:31 | 09/07/2016 302 lượt xem