Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội chợ công thương khu vực Tây Bắc - Cơ hội quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp

19:34 | 21/11/2017 406 lượt xem