Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội Cựu Chiến binh huyện Trạm Tấu tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”

18:31 | 09/07/2016 439 lượt xem