Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019

18:43 | 22/06/2019 58 lượt xem