Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội diễn NTQC và trình diễn trang phục các dân tộc huyện Yên Bình lần thứ XV năm 2019

18:18 | 08/06/2019 206 lượt xem