Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 40 (mở rộng)

18:40 | 26/11/2019 141 lượt xem