Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội nghị báo cáo viên Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tháng 5/ 2018

19:17 | 31/05/2018 291 lượt xem