Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội nghị Báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 được tổ chức tối ngày 5/1/2020

19:14 | 02/01/2020 108 lượt xem