YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Hội nghị Báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019: Hơn 100 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chương trình hành động 144

21:38 | 05/01/2020 649 lượt xem