Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 ( mở rộng ) thành công tốt đẹp

19:26 | 23/04/2018 331 lượt xem