Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội nghị đối thoại với nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên về hoạt động thăm dò khoáng sản

20:07 | 11/09/2018 1,569 lượt xem