Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua Hội nhà báo 6 tỉnh miền núi Tây Bắc

19:57 | 13/12/2019 63 lượt xem