Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội nghị trình diễn kỹ thuật sản xuất bao bì của công ty TNHH Yên Phú huyện Yên Bình

17:30 | 29/10/2011 1,024 lượt xem