Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp thực hiện công tác thuế 6 tháng cuối năm 2016

19:10 | 08/07/2016 158 lượt xem